Cel szkolenia:

Rozszerzony i wydłużony program szkolenia w porównaniu do szkolenia "Terapia ręki"  Obejmuje przedstawienie terapii ręki w kontekście grafomotorycznym. W ramach szkolenia przedstawiane są: budowa anatomiczna ręki, prawidłowości i nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Przedstawiane są narzędzia diagnostyczne służące identyfikacji przyczyn problemów grafomotorycznych, jak i problemów współwystępujących, ich  wpływ na funkcjonowanie ręki oraz inne funkcje organizmu, jak również na wpływ na umiejętności i zachowanie dziecka. Po prawidłowej identyfikacji problemów propozycje stosowanych programów, terapii i technik, mających na celu usprawnianie pod względem grafomotorycznym zarówno dziecka mającego tylko problemy grafomotoryczne, jak i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkolenie obejmuje wykorzystanie ortez firmy STANLEY® do poprawy funkcjonowania dziecka w kontekście grafomotorycznym.

Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec
Teoretyk i praktyk. Doktorant UMCS w Lublinie. Absolwent kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym z fizjoterapii i związanych z autyzmem. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń (Wielka Brytania - Cambridge, Londyn, Bristol, Birmigham, Leeds, Izrael, Francja - Paryż, Węgry - Instytut Petö w Budapeszcie, Holandia i Polska), które wzbogaciły jego wiedzę teoretyczną na temat przyczyn problemów z ręką, w tym problemów grafomotorycznych i sposobów ich rozwiązywania również u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykładowca na wielu krajowych uczelniach, w tym UMCS w Lublinie, UG w GDańsku, UKW w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych (dorobek pod linkiem). Wiedzę teoretyczną i umiejętności (NDT, SI, AHA, metoda Prechtla, ADOS - 2, ASRS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,międzynarodowy trener masażu Shantala i inne) wykorzystuje od prawie 20 lat w pracy z dziećmi w SOSW w Szymanowie i od 2007 roku w prowadzonym przez siebie gabinecie terapeutycznym.

Więcej informacji o Prowadzącym w linku na niebiesko - powyżej.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, podczas których pokazywane są techniki terapii ręki, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie kierowane jest do:

    psychologów,
    pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów
    logopedów,
    fizjoterapeutów,
    lekarzy,
    pielęgniarek i położnych
    terapeutów wczesnego wspomagania,
    opiekunów osób starszych,
    rodziców

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat.

Program szkolenia (Program szkolenia chroniony prawem autorskim!):

   1. Anatomia ręki (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy).
   2. Prawidłowa i nieprawidłowa praca ręki.
   3. ICF w grafomotoryce.
   4. Zapoznanie z wykorzystywanymi kwestionariuszami diagnostycznymi dla dzieci a skale gotowości szkolnej:
    a) profil grafomotoryczny,
    b) autorski kwestionariusz grafomotyczny - autor Jacek Szmalec,
    c) kwestionariusz DASH dla dzieci w wieku 6-9 lat, 11-17 lat,
    d) kwestionariusz INSITE,
    e) kwestionariusz EOS-2 dla dzieci w wieku 6-9 lat,
    f) MFDR.
  5.  Zapoznanie z wykorzystywanymi testami diagnostycznymi dla dzieci z MPD: AHA. MACS, GMFM.
    a) AHA,
    b) MACS,
    c) GMFM,
    d) Mini MACS,
    f) DASH, quick DASH,
    g) ABILHAND - Kids.
  6. Autorskie narzędzia diagnostyczne stosowane w pracy z dzieckiem.
  7. Reakcje odruchowe w grafomotoryce.
  8. Programy ruchowe poprawiające grafomotorykę:
    a) Jimbo
    b) INPP a grafomotoryka,
    c) autorski program "Od podskoku do paluszka" ©Jacek Szmalec, Dariusz Wyszyński.
  9. Podstawowe struktury OUN (ośrodkowy układ nerwowy) zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki.
 10. Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i i ich wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 11. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.
    a) przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi,
    b) przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi i niepełnosprawnością złożoną.
 12. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną , w tym:
    a) Zespół Downa,
    b) spektrum autyzmu,
    c) zespoły wad wrodzonych,
    d) niepełnosprawność intelektualna (głęboka, znaczna, umiarkowana, lekka)
 13. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 14. Analiza wybranych pomocy pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki.
 15. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metody: NDT, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).
 16. Zaopatrzenie ortopedyczne i wykorzystanie ortez firmy STANLEY®.

Termin, miejsce i czas trwania szkolenia- 25 godzin dydaktycznych

30.11-2.12.2018 (piątek, sobota, niedziela)

Damnica, ul. Korczaka 1, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marynarza Polskiego.

I dzień (piątek) - od 16.00 do 20,00
II dzień (sobota) – od 9.00 do 18.00
III dzień (niedziela) - od 9.00 do 18.00

Liczba uczestników: Tylko kadra SOSW w Damnicy.

Uzgodniona z Placówką - specjalna

Organizatorzy szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński;

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

Podmioty współpracujące: Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma.

Konto organizatora: mBank 62 1140 2004 0000 3002 5366 2007

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy).
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem